Ad Exchange: punt d’oferta i demanda

Els anunciants volen ser allà on es troben els seus consumidors i aquest fet implica que les marques cada vegada més s’anuncien al món on-line. Per fer-ho, és necessari que els anunciants comprin “espais digitals” on puguin posar els seus anuncis, i aquest fet ha incentivat el sorgiment de diferents models de compra publicitària digital, entre ells el Real Time Bidding, que consisteix en la compra d’espais per subhastes a temps real.

Per realitzar aquesta transacció comercial, l’anunciant (comprador) i els propietaris de suports digitals (venedor) requereixen un espai coincident, i aquesta és la raó de ser de Ad Exchange, punt de trobada de l’oferta i la demanda digital. El major volum de transaccions comercials provinents actualment de Ad Exchange es correspon a la compravenda de display, vídeos i anuncis per a mòbils.

Asesoramiento-Financiero

En el model de compra publicitària RTB, l’eina Ad Exchange representa la pedra angular del procés de transacció. Concretament, Ad Exchange s’encarrega de recollir els espais publicitaris que els propietaris de suports digitals volen posar a la venda (a través de plataformes de Sell Side Platform) i crea les subhastes d’aquests espais per després enviar-les a les plataformes Demand Side Platform, des d’on el comprador d’espais (l’anunciant) accedirà a elles i començarà el sistema de subhastes a temps real.

Aquí tenim una infografia per ajudar-nos a entendre millor el paper de Ad Exchange en tot el procés que es duu a terme per realitzar la compravenda d’un espai amb la finalitat de posar-hi un anunci publicitari:

Ad Exchange infografia.jpg

D’aquesta manera podem comprovar que Ad Exchange proporciona i administra la compravenda automatitzada d’espais, amb un funcionament basat en el sistema de l’oferta i la demanda que permet una major transparència i rendiment del procés. D’aquesta administració, Ad Exchange es cobra una comissió pel servei.

Tot i que es un sistema de compra publicitària relativament nou, trobem diferents mercats de Ad Exchange, i els operadors més grans a nivell internacional són Google Doubleclick, i Appnexus. En menor importància, també tenim ADPV o Impresiones Web.

google doubleclick

En referència a un futur, Ad Exchange a Espanya és un sistema que acaba de començar, però ja és protagonista d’importants transaccions a l’any, sobretot gràcies a la participació de companyies estrangeres importants. Per tant, s’espera un creixement d’aquesta eina, del RTB i del sistema de compra programàtica en general, ja que el seu funcionament facilita la compravenda d’espais publicitaris i maximitza els beneficis de compradors i venedors.

Anuncios