L’error de no estar a la llarga cua – Long tail

Avui dia, qualsevol consumidor es troba amb una gran quantitat de productes i serveis entre els que pot escollir per consumir, els mercats es troben amb una saturació de l’oferta, molt major que la demanda actual. Aquest fet provoca lluites entre les marques per diferenciar-se i aconseguir més consumidors, i una estratègia de negoci que permet aconseguir que una marca es posicioni de manera distintiva respecte el gran mercat de consum és l’estratègia de la Long tail. En què consisteix?

El concepte “long tail” –llarga cua– va ser utilitzat per primera vegada en un article que publicà Chris Anderson l’any 2004 i, bàsicament, és una estratègia que es focalitza en vendre productes específics a petits segments de mercat. En altres paraules, es tracta de definir un nínxol de mercat desatès i el seu corresponent target, de manera que tu no ofereixes un producte genèric i habitual propi del mercat de masses, sinó un producte específic per satisfer la necessitat concreta del target definit.

Un exemple d’aquest model de negoci seria l’empleat per la marca Bubok, editorial dedicada a la publicació de llibres -fins aquí un negoci de masses-, però especialitzada en els autors independents, de manera que Bubok ofereix un producte específic per cobrir la necessitat concreta d’un target que vol autopublicar les seves pròpies històries.

bubok

En el món digital, tenir un negoci establert a la llarga cua és rellevant pel posicionament de la pròpia web quan es realitza una cerca en buscadors. Concretament, disposar d’un negoci long tail implica que les paraules clau, les keywords, amb les que et posiciones són molt més específiques i concretes, ja que defineixes el teu producte per cobrir una necessitat específica i no genèrica.

Aquí tenim un exemple relacionat amb el cas anterior de la marca Bubok, on podem veure com les keywords, com més específiques són, més ens allunyen del mercat de masses i apropen a nínxols de mercat, ja que la gent que busca per les keywords més extenses fan referència a necessitats molt més concretes.

long tail keywords

Un clar avantatge que suposa seguir un negoci long tail i apostar per keywords específiques és que les paraules genèriques tenen molta més competència que les més concretes. És cert que les paraules específiques potser atrauen menys tràfic a la web, però aquest resulta ser de molta més qualitat, ja que la persona que busca aquesta paraula presenta més facilitat de conversió. Això passa perquè les persones que arriben a una web posicionada a partir de paraules clau específiques estan buscant una solució molt concreta a un problema que la marca els pot solucionar.

Aplicant-ho al SEO, veiem com les paraules clau referides dins l’estratègia long tail poden ajudar-nos a millorar el posicionament natural de la nostra web en cerques, ja que probablement no serem els primers utilitzant paraules genèriques referides dins un mercat de masses on hi ha una forta competència, però sí que podem ser els primers en un negoci de nínxol de mercat. En quant a SEM, si volem realitzar una campanya de Google AdWords hem de pensar que utilitzar les long tail keywords ens permetran un abaratiment de costos, ja que les paraules, com més concretes són, menys compres tenen, i això implica que resulten més econòmiques per l’empresa, al mateix temps que et posicionen millor.

post_keywords

En referència a un futur, si seguim amb la saturació de productes i serveis en els mercats, probablement totes les marques, especialment les noves, s’hauran d’anar posicionant en negocis de nínxol, ja que resulta molt difícil competir amb les que ja estan consolidades, mentre que no estar a la long tail podria ser un error per tots els beneficis que ens aporta. Així doncs, sembla que el futur de les marques és convertir-se en grans especialistes del seu petit segment de mercat.

Anuncios